ESTUDI D’ARQUITECTURA NEUS RIBA SOLER

Arquitecta, per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Estudi d’Arquitectura creat i donant serveis des de l’any 1985, realitzant treballs propis del món de la Arquitectura:

Projectes
 • Obra Nova
 • Reforma
 • Restauració i Manteniment d’edificis
 • Legalització
 • Canvi d’ús
 • Divisió d’entitats
 • Acondicionament acústic
 • Accessibilitat
Aixecament de plànols
Informes
 • Informes en general
 • Informes ITE
 • Llibre de l’Edifici
Certificats
 • Certificat de solidesa
 • Certificat energètic
 • Certificat de superfícies
 • Certificat d’Habitabilitat
 • Certificat Divisió Horitzontal
 • Certificat Canvi Descripció Registral
Taxacions d’Immobles per totes les finalitats
Tramitacions
 • Tramitacions de llicencies
 • Tramitació d’etiqueta energètica
 • Tramitació de Cèdula d’Habitabilitat

 

L’estudi disposa d’un equip humà I una estructura adequada per oferir tot tipus de feines relacionades amb el sector immobiliari.